16.12.2012 09:00

VYTRVALOSŤ 2012

Najlepší jazdec - LUCIA STAROVECKÁ

Najlepší jazdec junior - HANKA BENEDIKTOVÁ

Najlepší kôň - OCAZ

Najlepší klub - JŠK Svätý Jur

15.12.2012 sa v Pezinku - Kučišdorfskej doline stretli aktéri vytrvalostného jazdenia, aby vyhodnotili tých najlepších zo svojich radov podľa výsledkov v práve končiacej sa sezóne. Svoju pozíciu z minulého roku obhájili Lucia Starovecká a klub JŠK Svätý Jur. V kategórii juniorov zvíťazila Hanka Benediktová zo Shereen Endurance Club. Titul vytrvalostného koňa roka putuje do Šamorína, keď najvyššie sa svojimi výsledkami v roku 2012 prepracoval OCAZ z JK Napoli.

Osobitné ocenenie získali členovia reprezentačného družstva na MS v Euston Parku : Lucia Starovecká, Feras Boulbol, Feiruz Boulbolová a Charlotte Mlynčeková, účastníčka ME Juniorov Hanka Benediktová, organizátor EEER 2012 a ďalších dvoch pretekov v Šamoríne a Mengusovciach JK NAPOLI a za prínos do rozvoja vytrvalostného jazdenia na Slovensku aj Národný žrebčín Topoľčianky.

Škvrnkou na inak vydarenom podujatí bola neúčasť členov JK Al Asil Liptovský Mikuláš, ktorí, ako bolo povedané, takto reagovali na situáciu okolo nezapočítania bodov za výsledok na MS v Euston Parku. Oficiálne podľa FEI preteky nedokončili a nezískali žiadne body do svetového rebríčka FEI. Komisia vytrvalosti SJF preto nemala oficiálny podklad, na základe ktorého by započítala body do slovenského rebríčka. 

—————

Späť