Kontaktujte nás


Zaslaním údajov uvedených v kontaktnom formulári, dávate súhlas so spracovaním osobných údajov, v rozsahu v akom ich poskytnete, pre účely vzájomnej komunikácie ohľadom objednávok a dodávok tovaru, obchodných a poradenských informácií a služieb. Vaše osobné údaje budú uchovávané dôverne a nebudú poskytnuté tretej strane. 

V prípade požiadania budú Vaše poskytnuté osobné údaje vymazané z našej evidencie.


 

Ing. Ivan Slovák

TRM, Pavo, NutriHorse

Plusvital

Trstínska cesta 9

917 01 TRNAVA

Tel.: 0903 457 859

E-mail:

info@equisport.info

trm.products@gmail.com