09.09.2014 20:20

Slovenské výsledky na WEG 2014 - zhrnutie

S odstupom času prinášame stručné zhodnotenie slovenskej účasti na Svetových jazdeckých hrách 2014, ktoré sa konali od 23.8. do 7.9. vo francúzskej Normandii. Najlepšie v súperení o titul majstra sveta obstáli Silvia Potočná, Katarína Jobbágyová, Adam Lukáč a Marián Štangel. Ako kritérium pre hodnotenie umiestnenia našich reprezentantov v jednotlivých disciplínach sme zvolili precentuálne vyjadrenie počtu pretekárov, za ktorými sa umiestnili,  vzhľadom na celkový počet štartujúcich v danej disciplíne.

Silvia Potočná – kôň Gamaar – Envirosvet Bratislava - vytrvalostné jazdenie – 29.miesto (pred ňou 16,97% štartového poľa) z celkovo 165 štartujúcich. Súťaž dokončilo iba 38 súťažiaich (23,03% z celkového počtu štartujúcich).

Katarína Jobbágyová – kôň Sterngreifer - Stupava Dan Club – paradrezúra – skončila v súťaži jednotlivcov v kategórii Ia na 11.mieste (43,48%) z 23 štartujúcich.

Adam Lukáč – člen Freestyle Poprad – kôň Landar s Petrou Cinerovou (obaja z Českej republiky) – voltíž - v súťaži jednotlivcov mužov obsadil konečné 8.miesto (46,67%) z 15 štartujúcich.

Marián Štangel – kôň Badarco – K.M.D. Šamorín – skoky - v konečnom hodnotení súťaže jednotlivcov obsadil ako najlepší z našich 87.miesto (56,21%) zo 153 štartujúcich.

Bronislav Chudyba – JK Rozálka Pezinok  – kôň Concano zo Švajčiarska – skoky – medzi jednotlivcami sa umiestnil na 101.mieste (65,36%).

Radovan Šillo – kôň Quinto – Rado’s JK Piešťany – skoky - v súťaži jednotlivcov figuruje v konečnom poradí na 113.priečke (73,20%) z celkovo 153 štartujúcich.

Miroslav Matuška – kone Conversano V-17, Maestoso X-39, Maestoso XIV, Nestor – Národný žrebčín Topoľčianky – záprahy - v drezúre obsadil 39. miesto (82,61%), v maratóne bol eliminovaný pre technickú poruchu na koči a nastúpil tiež na parkúr, v ktorom skončil na 27.mieste (56,52%). Do súťaží štvorzáprahov zasiahlo 46 súťažiacich.

Feiruz Boulbolová – kôň Musafer – Al Asil Liptovský Mikuláš - vytrvalostné jazdenie –nedokončila súťaž, odstúpila zo súťaže v piatom záverečnom kole mimoriadne náročnej súťaže. Do piateho kola sa dostalo iba 42 jazdcov a koní zo 165, ktorí odštartovali do súťaže.

Lucia Starovecká – kôň Balkán – JŠK PS Farm Svätý Jur - vytrvalostné jazdenie –nedokončila súťaž, skončila vo veterinárnej kontrole pred štartom do piateho - záverečného kola. Pritom po dojazde do cieľa štvrtého kola figurovala na 32.mieste spomedzi 165 štartujúcich.

Charlotte Mlynčeková – kôň Hadia – Al Asil Liptovský Mikuláš - vytrvalostné jazdenie –nedokončila súťaž, odstúpila zo súťaže vo štvrtom kole, keď bolo zrejmé, že nestihne časový limit na dojazd do cieľa.

Feras Boulbol – kôň Shagya Fruzsina – Al Asil Liptovský Mikuláš - vytrvalostné jazdenie –nedokončil súťaž, keď jeho kôň bol eliminovaný po druhom kole pre metabolické problémy.

Andrej Hollý – kôň Cento – AMG Davidov Dunajská Lužná  – skoky - v súťaži jednotlivcov skončil pre zdravotné problémy koňa hneď po prvej disciplíne a v konečnom poradí obsadil 145.miesto (94,12%) zo 153 štartujúcich.

Miroslav Baniari – POVUS Bratislava - kôň Lil Freaky Dancer registrovaný v Maďarsku  –reining – žiaľ hneď v prvej disciplíne skončil a do ďalších bojov už nezasiahol.

 

Iba v dvoch súťažiach malo Slovensko postavený aj tím.

Slovenské skokové družstvo v zložení Marián Štangel, Bronislav Chudyba, Radovan Šillo a Andrej Hollý skončilo v konkurencii 31 tímov na 28.mieste.

Zo slovenského tímu vo vytrvalostnom jazdení súťaž dokončila iba Silvia Potočná. Celkovo súťaž vo vytrvalostnom jazdení dokončili iba tri tímy z pôvodných 33, ktoré sa postavili na štart tejto extrémne náročnej súťaže na hranici regulérnosti.

 

Okrem priameho zastúpenia vlastným reprezentačným tímom bolo Slovensko na Svetových jazdeckých hrách 2014 v Normandii zastúpené aj nepriamo:

- v českom tíme skončila v skokovej súťaži najlepšie Zuzana Zelinková – v celkovom poradí na 64.mieste (41,18%) s pomedzi 153 štartujúcich – členka JK Napoli Šamorín, štartujúca na koni Caleri II registrovanom na Slovensku v tom istom klube.

- rovnako v českom tíme štartoval aj Martin Maivald – člen TJ Žrebčín Motešice – ktorý v súťaži všestrannosti štartoval na polokrvnom koni Gomba zo slovenského chovu registrovanom na Slovensku. Spomedzi 90 štartujúcich súťaž dokončilo iba 59. Martin Maivald a Gomba boli na 75.mieste po drezúre, po crosse sa posunuli na 62.miesto a po poslednej disciplíne, skoku, z toho bolo konečné 57.miesto (62,22%).

—————

Späť


 

Silvia Potočná

najúspešnešia z našich

na WEG 2014

v Normandii