26.02.2012 00:01

Pavo Podo - nové receptúry, vedecky overené

Seminár venovaný výrobkom pre kone Pavo, ktorý sa konal v priestoroch firmy Trouw Nutrition Biofaktory v Prahe priniesol ako hlavnú informáciu

Zmeny v sortimente a receptúrach výrobkov Podo určených pre chov.

Na základe dvojročných testov a skúmaní, ktoré sa konali s dvoma holandskými univerzitami a najväčším holandským chovateľským zväzom WKPN, došlo ku zmenám v receptúrach ako aj k vývoju a výrobe úplne nového produktu Pavo Podo Care

Všetko úsilie bolo zamerané na predchádzanie výskytu osteochondrózy (OC/OCD) u mladých koní. Vzkonaný výskum preukázal nároky na živiny z pohľadu, zdravého vývoja kostry a najmä kostry kĺbov končatín. bolo zistené, že neodtatok 1g vápnika predstavuje odbúranie 1,5g vápnika kostry v procese obnovy kostí. Naproti tomu rovnaký deficit v prísune horčíka teda 1g sa prejaví úbytkom až 45g vápnika z kostry. Proces obnovy kostí prebieha neustále tak, že vlastne celá kostra je obnovená v priebehu približne 4 mesiacov. Pri nedostatku vápnika v kostre dochádza pri vývoji mladých koní k chybám vo vývoji a jedným z najvýznamnejších je výskyt resp. zvýšený výskyt OC/OCD. Vzhľadom na zistený význam vplyvu nedostatku jednotlivých kľúčových prvkov na množstvo vápnika zabudovávaného do kostí, bola zvýšená pozornosť venovaná najmä zabezpečeniu dostatočného množstva horčíka vo výžive mladých koní. Testy preukázali, že obvykle podstatnú časť potrebného vápnika majú kone zabezpečenú v objemových krmivách. Nedostatok sa objavuje v prísune horčíka a práve vzhľadom na toto zistenie boli upravené receptúry celej skupiny výrobkov pre mladé kone : Podo Lac, Podo Start a Podo Grow. Navyše bol vyvinutý úplne nový výrobok, ktorým je Pavo Podo Care. Pokusy preukázali pozitívny vplyv skrmovania tohto prípravku mladými koňmi vo veku od narodenia do 5 mesiacov ako aj od 5 mesiacov do 12 mesiacov na znižovanie porúch vývoja kostry a kĺbov - znižovanie výskytu OC/OCD. Na základe vykonaného výskumu vznikli tiež odporúčania pre kŕmenie mladých koní do veku 12 mesiacov. Je to rozhodujúce obdobie, v ktorom je ešte možné pozitívne ovplyvniť vývoj kĺbov a znížiť výskyt OC/OCD. Výskum preukázal, že podstatný vplyv na výskyt OC/OCD má popri genetike najmä výživa v tomto rozhodujúcom období. Zloženie kobylieho - materského mlieka je nemenné bez ohľadu na skladbu kŕmnej dávky matky-kobyly a je dané geneticky. Chýbajúce prvky získa kobyla z vlastného organizmu. Test poukázal tiež význam správnej výživy kobýl, dúležitej pre ich vlastné zdravie v období 5 týzdňov tesne pred  pôrodom a následne 5 týždňov po ňom.

Výrobok Pavo Podo Care a nové upravené krmivá Pavo Podo sú oficiálne na trh uvádzané koncom februára 2012. Súčasne s tým dochádza k ukončeniu výroby doplnku Podo Suply. Bližšie informácie o samotnom Pavo Podo Care a odporúčaných k=rmnych návodoch prinesieme v blízkej dobe.

—————

Späť


NOVINKA !