03.02.2018 14:08

NUTRIHORSE - upravený sortiment krmív

V lete 2017 bol sortiment krmív NutriHorse zmenený a zozšírený.

Pôvodné druhy müsli krmív Adult, Breeder, Classic a Performance Control boli upravené a zmenila sa tiež hmotnosť balenia z 20 na 15kg. Predĺžila sa doba spotreby na 12 mesiacov, rovnako ako u pätice úplne nových druhov krmív. Ponuka krmív NutriHorse bola rozšírená o müsli krmivá Senior pre staré kone a bylinné Herbs, ďalej o granulované krmivá Hobby a Profi a do sortimentu krmív NutriHorse pribudol tiež Mash.

—————

Späť